నెట్ వర్క్ ఆసుపత్రులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేటు అల్లోపతిక మెడికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ (నమోదు మరియు నియంత్రణ) చట్టం మరియు ...మరింత

ఎంపానెల్ మెంట్, క్రమ శిక్షణా చర్య, మరియు మెడికల్ ఆడిట్

ఎంపానెల్ మెంట్, క్రమ శిక్షణా చర్య, మరియు మెడికల్ ఆడిట్ ...మరింత

నెట్ వర్క్ ఆసుపత్రుల బాధ్యత

రిసెప్షన్

రోగులను రిజిస్టర్ చేసుకునేందుకు రోగులకు మొదటి ప్రవేశస్తానంలో ఉండేలా ట్రస్ట్ నిర్ణయించిన చోట ఆరోగ్యశ్రీ కియోస్కిను ఏర్పాటు చేయాలి. ...మరింత

ప్రీ-ఆదరయీజేషన్

ప్రీ-ఆదరయీజేషన్ కోసం వినతులు నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల నుంచి ట్రస్ట్ కి అందుతాయి.వైద్య నిపుణుల సహాయంతో , ట్రస్ట్ మార్గదర్శకాల కనుగుణంగా వాటిని పరిశిలించి వినతి అందిన 12 గంటలలోపు తుది ఆమోదం తెలపడం జరుగుతుంది ...మరింత

క్లైమ్స్

క్లైమ్ పధ్ధతి

సంకేతిక పరంగా ట్రస్ట్ పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే అన్ని క్లైమ్ లు కోరటం జరిగింది నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు చెల్లిఇంపులని సాంకేతికంగా అనుమతించబడతయీ ...మరింత

వెబ్ పోర్టల్ మరియు ఆన్ లైన్ వర్క్ ఫ్లో

వెబ్ పోర్టల్

ప్రీ-ఆదరయీజేషన్ క్లైమ్ ల విషయముల పరిష్కారం , రియల్ టైం అనుసరణలు ట్రస్ట్ వెబ్ సైటు లో 24 గంటలు అప్ లోడ్ అవుతూ , నిర్వహించబడుతు ఉంటాయి . దరఖాస్తుకి సంబంధించి సిస్టమ్ డిజైన్ నియామకం , సోర్సు కోడులు అభివృధి పరచటం , ట్రస్ట్ యాజమాన్యంలో ఉంటాయి. ట్రస్ట్ పధకాల అవసరాల కనుగుణంగా ఐ. టి అప్లికేషను లు అబివృది పరచి , నిర్వహిస్తారు. దిని కోసం ప్రత్యేకం గ ఒక డేటా సెంటర్ ...మరింత