• ముఖ్య ప్రకటనలు
  •                   23.03.2017: Job Chart of Executive Officer (Non Tech-Administration)/Executive Officer (Employees Health Scheme)/Chief Medical Auditor/Executive Officer (Planning & Coordination)/General Manager (PMU) or Deputy General Manager (PMU)/Joint Executive Officer (Tech-Empanelment)/Joint Executive Officer (Tech-Hospital Coordination)/Joint Executive Officer (Tech-Follow up)/District Coordinators/Private Secretary to Chief Executive Officer. (Click here for details)                    06.03.2017: Vacancy notification for the post of Executive Officer (Admin), Executive Officer (EHS), Cheif Medical Auditor, Executive Officer(Planning and Coordination Technical Wing)and and G.M./Deputy General Manager(PMU-IT), J.E.O.(Tech) Hospital Coordination, J.E.O.(Tech) Followup Services, J.E.O.(Tech) Empanelment, District Coordinator East Godavari Dist. for NTR Vaidyaseva Trust, District Coordinator, A.P. CRDA for NTR Vaidyaseva Trust, J.E.O.(Non-Tech) Vigilence Officer, Private Secretary to CEO. The Test / Interviews for the above posts shall be held on 24.03.2017 from 11A.M Onwards at Dr.NTR Vaidyaseva Trust, Dr.No:25-16-116/B, Backside of Goutam Hero Showroom, Chuttugunta, Guntur-522007. (Click here for details)                      Walk in interview for appointment to the posts of Deputy Executive Officer(Tech) on contract basis is scheduled on..27-02-2017 at 03.00 P.M at Dr.NTR Vaidyaseva Trust,Door No.,25-16-116/B,Goutam Hero,Chuttugunta Guntur -522007,A.P. (Click here for details)                                 Guidelines and circular on Medical Reimbursement(Click here for details)                18.01.2017: Continuation of Employees Health Scheme (EHS) Services. (Click here for details)                             

ఉద్యోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణ పధకం

​ప్రస్తుతము అమలులో ఉన్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడికల్ అటెండెన్స్ రూల్స్ 1972 లోని ‘వైద్య ఖర్చుల రి-ఇమ్బర్స్మెంట్' విధానానికి ప్రత్యామ్నాయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు, మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు నగదు చెల్లింపు లేని చికిత్సలు (క్యాష్ లెస్ ట్రీట్ మెంట్) ఎమ్పానేల్ కాబడిన నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో అందించేటందుకు గాను ‘ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం' రూపొందించ బడింది. జాబితాలో పొందుపరిచిన థెరపీలకు ఈ పథకం ద్వారా నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో చికిత్స అందించ బడుతుంది.

శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు
(గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి

NTR VAIDYA SEVA
helpline Aadhar Centers Telemedicine Services
వార్తలు & సంఘటనలు
 • 23.03.2017: Job Chart of Executive Officer (Non Tech-Administration)/Executive Officer (Employees Health Scheme)/Chief Medical Auditor/Executive Officer (Planning & Coordination)/General Manager (PMU) or Deputy General Manager (PMU)/Joint Executive Officer (Tech-Empanelment)/Joint Executive Officer (Tech-Hospital Coordination)/Joint Executive Officer (Tech-Follow up)/District Coordinators/Private Secretary to Chief Executive Officer. (Click here for details)
 • 06.03.2017: Vacancy notification for the post of Executive Officer (Admin), Executive Officer (EHS), Cheif Medical Auditor, Executive Officer(Planning and Coordination Technical Wing)and and G.M./Deputy General Manager(PMU-IT), J.E.O.(Tech) Hospital Coordination, J.E.O.(Tech) Followup Services, J.E.O.(Tech) Empanelment, District Coordinator East Godavari Dist. for NTR Vaidyaseva Trust, District Coordinator, A.P. CRDA for NTR Vaidyaseva Trust, J.E.O.(Non-Tech) Vigilence Officer, Private Secretary to CEO. The Test / Interviews for the above posts shall be held on 24.03.2017 from 11A.M Onwards at Dr.NTR Vaidyaseva Trust, Dr.No:25-16-116/B, Backside of Goutam Hero Showroom, Chuttugunta, Guntur-522007. (Click here for details)
 • 28.02.2017:Dr.NTRVST -- Employees Health Scheme -- Enhanced package prices in aacordance with Consumer Price Index(CPI) -- Implementation of enhanced price in the online from 01.20.2017 -- Communication -- Reg. (Click here for circular)
 • Walk in interview for appointment to the posts of Deputy Executive Officer(Tech) on contract basis is scheduled on..27-02-2017 at 03.00 P.M at Dr.NTR Vaidyaseva Trust,Door No.,25-16-116/B,Goutam Hero,Chuttugunta Guntur -522007,A.P.(Click here for details)
 • 14.02.2017: Guidelines and circular on Medical Reimbursement. (Click here for details)
 • 18.01.2017: Continuation of Employees Health Scheme (EHS) Services. (Click here for details)
 •  

ప్రాచీన భాండాగారం
statistics

...మరింత

 • ప్రత్యేకతలు
 • arrow
 • గుండె
 • arrow
 • మెదడు
 • arrow
 • ఎముకలు
 • arrow
 • కాలేయం
 • arrow
 • ఊపిరితిత్తులు
 • arrow
 • మూత్రపిండాలు