• ముఖ్య ప్రకటనలు
 • arrow
  •                                                   Vacancy notification for the post of post of District Coordinator-Hyderabad (Click here for details)(Click here to Apply)            25.10.2016:Cochlear Implantation Programme - Enhancement of Age limit for Pre-lingual cases from 0-2 years to 0-5 years - Reg. (Click here for circular)                17.10.2016: Shuffling data of Network Vaidya Mithras w.e.f 17.10.2016 00:00:00 hours in NTR Vaidyaseva and EHS Schemes(Click here for details)               All NWHs requested to access the EHS website by using the URL as www.ehs.ap.gov.in                    07-09-2016:Dr.NTRVST - EHS and WJHS -- Treatment to the patients of Employees Health Scheme and Working Journalist Health Scheme -- Certain Instructions issued to the network hospitals -- Reg(Click here for details)           04.06.2016: Request to Opening of A/c. in Andhra Bank - to all the NWHs & all the vendors.                          Please contact Land line number 040-23547107 for any issues related to empanelment during office hours i.e 9:00AM to 5:30PM       13.04.2016:Drugs & Cosmetics Act, 1940 and rules made there under - National "Swtich of tOPV to bOPV on 25th April 2016 -- Certain instructions issued - reg (Click here for details)         Dental Hospital Re-orientation Training.(Click here for details)                  15.02.2016: For Health Card issues and hospital information call to +918333817469 and for addressing grievances of EHS beneficiaires call to 040-65815900                 23.01.2016: NAM role mapped MEDCO logins of all the NWHs - Manual for MEDCOs to do the Mithra activities in the MEDCO login. (Click here for circular)                 20.01.2016: Dr.NTRVST - Orders of Govt., - Change of qualification of field staff - Alternative arrangements - Certain instructions issued to the District Coordinators - Communicated -- Reg. (Click here for circular)          30.11.2015: Dr.NTRVST - EHS - Revision of package pricing of the enlisted under EHS - Obtaining inputs from all Network Hospitals --Reg.(Click here for details)         > Click here to Search Employee Enrollment Status.                >Employees who do not know their Employee log in id please check status in "Search Enrollment status " tab and enroll under the Scheme.                 >Guidelines to NWHs regarding Dental Specialty (S18).(Click here for details)                    >The Bid opening date scheduled on 09-07-2015 for providing the services of Staffing on out-sourcing basis in each District of the 13 Districts of Andhra Pradesh for Dr.NTR Vaidya Seva has been postponed. The revised date of Bid opening will be informed in due course.        >08.05.2015:NWHs are hereby instructed to not to carry away with the fake calls, claiming as Personal advisers to CEO and demanding money. File a police case against such calls and inform to Trust.                  

ఉద్యోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణ పధకం

​ప్రస్తుతము అమలులో ఉన్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడికల్ అటెండెన్స్ రూల్స్ 1972 లోని ‘వైద్య ఖర్చుల రి-ఇమ్బర్స్మెంట్' విధానానికి ప్రత్యామ్నాయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు, మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు నగదు చెల్లింపు లేని చికిత్సలు (క్యాష్ లెస్ ట్రీట్ మెంట్) ఎమ్పానేల్ కాబడిన నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో అందించేటందుకు గాను ‘ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం' రూపొందించ బడింది. జాబితాలో పొందుపరిచిన థెరపీలకు ఈ పథకం ద్వారా నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో చికిత్స అందించ బడుతుంది.

శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు
(గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి

NTR VAIDYA SEVA
helpline Aadhar Centers Telemedicine Services
వార్తలు & సంఘటనలు
 • Vacancy notification for the post of post of District Coordinator-Hyderabad (Click here for details)(Click here to Apply)
 • 25.10.2016:Cochlear Implantation Programme - Enhancement of Age limit for Pre-lingual cases from 0-2 years to 0-5 years - Reg. (Click here for circular)
 • 17.10.2016: Shuffling data of Network Vaidya Mithras w.e.f 17.10.2016 00:00:00 hours in NTR Vaidyaseva and EHS Schemes(Click here for details)
 • 07-09-2016:Dr.NTRVST - EHS and WJHS -- Treatment to the patients of Employees Health Scheme and Working Journalist Health Scheme -- Certain Instructions issued to the network hospitals -- Reg(Click here for details)
ప్రాచీన భాండాగారం
statistics

...మరింత

 • ప్రత్యేకతలు
 • arrow
 • గుండె
 • arrow
 • మెదడు
 • arrow
 • ఎముకలు
 • arrow
 • కాలేయం
 • arrow
 • ఊపిరితిత్తులు
 • arrow
 • మూత్రపిండాలు